Ako sa prihlásiť SSC


Prihlásiť sa za člena nášho občianskeho združenia môžete nasledovne:

  • vyplniť prihlášku za seba a rodinných príslušníkov (môžete si ju stiahnuť tu z webu)
  • poslať ju na adresu uvedenú v prihláške alebo doniesť osobne
  • uhradiť členský príspevok. Členský príspevok na kalendárny rok schválený na výročnej členskej schôdzi je 10.- € za rodinu celiatika
  • je možnosť odpustenia členského príspevku pre rodinu v hmotnej núdzi. O odpustenie členského môže člen požiadať písomne a zdokladovať dôvod žiadosti. Žiadosť treba adresovať na predsedníctvo SSC v Piešťanoch.
  • členský príspevok môžete uhradiť:

- na účet: 0282800670/0900

- poštovou poukážkou na adresu SSC

- osobne v kancelárii združenia alebo na stretnutiach

  • po zaplatení členského príspevku obdržíte:

- stanovy združenia

- členské preukazy

- spravodaje vydané v príslušnom roku

- základný informačný spravodaj „Celiakia a bezlepková diéta“

- zoznam dietetických bezlepkových potravín, ktoré možno zakúpiť so zľavou na recept v lekárňach

- rôzne informačné materiály o niektorých bezlepkových výrobkoch

- katalóg bezlepkových výrobkov „Eurozóna“ -

- kartičku (poukaz) na nákup so zľavou v spolupracujúcich predajniach bezlepkových výrobkov a zdravej výživy, ako aj k účasti na akciách ostatných občianskych združení celiatikov na Slovensku.