Prečo byť členom SSC


Na organizovaných stretnutiach, rôznych spoločných podujatiach a pobytoch pre celiatikov je možnosť hlavne:

  • získať veľa zaujímavých informácii o všetkom, čo súvisí s týmto ochorením,
  • vymieňať si vlastné skúsenosti a praktické rady pri dodržiavaní bezlepkovej diéty,
  • spoznávať nových ľudí, nadväzovať priateľstvá, formovať kolektívy detí a pod.,
  • vzájomne si pomáhať a s podporou ostatných priateľov získať aj nový pohľad na riešenie problémov svojho ochorenia,
  • registrácia a združovanie celiatikov v jednotlivých organizáciách významnou mierou prispieva k vážnosti posudzovania tohto javu nielen kompetentných orgánov pre ochranu zdravia a výživy obyvateľstva, ale aj širokej verejnosti, vrátane výrobcov...

Treba si uvedomiť, že:

· bez aktívneho pôsobenia SSC Piešťany a OZC Bratislava  by dnes neboli základné bezlepkové potraviny dostupné na celom území SR v lekárňach,

· internet je síce výborný informačný prostriedok, ale nevyrieši za nás problémy, ktoré máme (označovanie, kontrola bezlepkových potravín, vyhľadávanie - screening pacientov s celiakálnym ochorením, oboznamovanie verejnosti o aké ochorenie ide, stravovanie v spoločných stravovacích zariadeniach, zabezpečenie dietológov, ktorých prácu v súčasnosti suplujú dobrovoľníci - amatéri, spoluprácu s lekármi, pracovníkmi zdravotných poisťovní, atď.),

· je na škodu veci, že si mnohí celiatici neuvedomujú, aké závažné ochorenie je celiakia a bránia sa byť pod dohľadom lekára - gastroenterológa (v súčasnosti podmienka pre predpísanie bezlepkových potravín), pričom to, že napr. diabetici sú pravidelne kontrolovaní sa považuje za samozrejmé,

· bez komunikácie s kompetentnými - pracovníkmi legislatívy, pracovníkmi ministerstiev zdravotníctva, práce a sociálnych vecí, pôdohospodárstva a hospodárstva, výrobcami, či predajcami, pracovníkmi spoločných stravovacích zariadení a pod. sa naše životné podmienky nepriblížia podmienkam človeka, ktorý nemusí prekonávať neobvyklú bariéru - ktorou je pre nás strava.

PRETO VÁM ODPORÚČAME:

pridajte sa k nám, vytvorte si vlastné združenie celiatikov alebo si založte pobočku našej SSC - v prípade záujmu Vám poskytneme potrebné informácie.

 

Členom môže byť každá fyzická osoba postihnutá celiakálnym ochorením (vrátane neplnoletých detí), ako aj osoba sympatizujúca, ktorá sa stotožňuje s cieľmi, poslaním a stanovami SSC. Členstvo v SSC je dobrovoľné. Vo vzťahu k našim cieľom, je vhodné mať čo najširšiu členskú základňu (napr. všetci členovia rodiny, známi, apod.).