Články

Kompenzačné príspevky

 

Životné minimum a niektoré kompenzačné príspevky od 1.7.2013

Dňa 29.6.2013 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie MPSVaR SR č. 186/2013 Z.z., o úprave súm životného minima.

S účinnosťou od 1. 7. 2013 sa stanovuje suma životného minima na 198,09 € /mes.

Zo sumy životného minima sa vypočítavajú niektoré príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Na základe uvedeného zvýšenia sumy životného minima od 1.7.2013 sa preto zvyšujú aj niektoré kompenzačné príspevky.


 

 

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii pre členov.