Články

Informačný list - september 2020

Vážení priatelia - celiatici

Oznamy:

1. Program činnosti SSC v roku 2020

Vážení členovia, v súvislosti so vzniknutou situáciou vychádzajúcou z pandémie Covid 19 sme boli nútení plánované akcie zrušiť a celkovú činnosť pozastaviť. Z dôvodu súčasného vývoja pandémie sme sa rozhodli, že do konca tohto roka 2020 už nebudeme plánovať a ani vykonávať žiadne aktivity. Ak sa situácia zlepší a bude priaznivá k vykonávaniu činnosti, dáme vám vedieť. Čo sa týka členského za rok 2021, nebudeme požadovať jeho úhradu. Členský príspevok, ktorý ste zaplatili za rok 2020, vám presunieme na ďalší rok. V prípade, že si už nebudete ďalej želať byť našimi členmi, prosíme, dajte nám to vedieť. Za pochopenie ďakujeme a prajeme vám všetkým veľa zdravia.

2. Zoznam dietetických potravín

V zozname bezlepkových dietetických potravín a surovín, na ktoré je poskytovaný príspevok zo zdravotných poisťovní a ktoré dostanete v lekárňach, došlo od 1. 7. 2020 k zmene.

Platný zoznam pre obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020 je dostupný na www.celiakpn.sk.

3. 2% z dane

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli 2% z dane.

4. Zmena životného minima a súvisiacich peňažných príspevkov

Od 1. júla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2019 Z.z., ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zároveň sa zvyšuje suma životného minima na základe Opatrenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima.

5. Pripomíname všetkým členom:

a. Členom poskytujeme príspevok na Rehabilitačné a relaxačné cvičenia s Relaxačnou školou MONADA“ v Piešťanoch. Záujemca si zakúpi v Monade permanentku na cvičenie v plnej hodnote a po jej vyčerpaní a predložení predsedníctvu SSC spolu s daňovým dokladom (bloček), člen obdrží príslušný príspevok (člen celiatik obdrží 50% z ceny, člen neceliatik 35% z ceny permanentky).

b. Členom poskytujeme príspevok na Rehabilitačné plávanie v hoteli Granit – kúpeľný ústav na Teplickej ul. 81 v Piešťanoch. Záujemca si zakúpi vstupenku (permanentku) v plnej hodnote a po jej vyčerpaní ju predloží predsedníctvu SSC spolu s dokladom o zaplatení (bloček), člen obdrží príspevok vo výške 40 % z ceny vstupenky.

c. Aktualizácia údajov v databáze SSC – oznámte nám prípadné zmeny vašich kontaktov!!

Predsedníctvo SSC

Piešťany