Články

Informácia ohľadne poukázania 2% z daní


"Na základe informácie Finančného riaditeľstva SR je možné na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2018 použiť len nové tlačivo "Vyhlásenia o poukázaní ...." (V2Pv18_1) a "Potvrdenia o zaplatení.." (V2Pv18_P).
Obe tlačivá sú k dispozícii v editovateľnej forme v časti "2 % z dane".
Predsedníctvo SSC"